ВРАТИ от ВРАТИ.net - Интериорни, Гаражни, Метални, Дворни

петък, 14 май 2010 г.

Архаичната митология на догоните

Интересно е споменаването на блясъка на Сиги толо по време на полета , както и това, че търниците в ковчега са видели Слънцето, когато пристигнали на Земята.

Спускането на ковчега символично е изобразено на фасадата на догонското светилище Ромбовете символизират „четириъгълното” „ небесно пространство”, а правоъгълниците- „четиристранното” земно. Между тези фигури в горната част на фасадата са изобразени звездите: По толо и Еме йа толо, и даже „теоретическото небесно място, където се намира Номо ди”.

Но едновременно с това митологията на догоните е много архаична. Те вярват, че Вселената е възникнала от капка кръв на жертвата; считат,че въртенето на По толо около Сиги толо символизира обрязването, а кръговите движения на небесните тела, символизират циркулацията на кръвта. Освен това тази митология изглежда много монолитна и това прави съмнителна хипотезата за взаимстване на догонските знания от европейските астрономи.

През 1931 година Гриола и Дитерлен започнали да записват вярванията на догоните и на основание на тези записки Роберт Тампъл през 1978 година „Тайната на Сириус” стига до извода, че митологията на догоните фиксира идване на пришълци от птеди 5 хиляди години, но по- късно били опровергани от Саган и Стори, според които догоните са чули за Сириус В от местната френска мисионерска школа, още преди да е започнало записването на техните вярвания и те са включили информацията в „древните” си ритуали.
Всъщност е доста съмнително проповедниците да са блестели с такива астрономически знания, а и че в тяхното начално училище не са се намерили други теми за беседи с туземците, освен новостите в съвременната астрономия.

Отчитайки основните космологически постулати на Библията, може да се предположи, че астрономията е последната от цялото разнообразие на теми, които биха могли да обсъждат християнските проповеднижи със своите подопечни.
Дори и да се пренебрегне този факт, едва ли някой би повярвал, че шаманите на догоните ще започнат да преправят своята митология въз основа на данните на европейските астрономи. Те по-скоро биха повярвали в съществуването на Уран, Нептун и Плутон.

Въпросът как догоните са овладели толкова съвършени знания по астрономия от една страна и толкова парадоксални от друга, и как събитията от дълбоката древност са повлияли на тяхната митология, си остава открит.... Просто с времето ще се изяснят много неща.

Реклама

Blog Archive

Statistics

eXTReMe Tracker

Интересното от живота, здраве, обзавеждане, хороскопи
Съвети за Вашето здраве - moeto-zdrave.blogspot.com
Училище за жени
За неизвестното
Женско Здраве
Пътешествие
Болести на стомаха

Back to TOP  

Web Analytics