ВРАТИ от ВРАТИ.net - Интериорни, Гаражни, Метални, Дворни

неделя, 26 февруари 2012 г.

GPS фиксира смяна на полюсите на ЗемятаПо данни на инженерите от служба GPS, за последната година „бягането“ на полюсите на нашата планета се е увеличило.Деверът се премества на юг с плашещата скорост 8 метра в час. Това означава, че преместването за денонощие е 180 метра, а за година - 65 км. Изследователите твърдят, че сега наблюдават най-бързото (от когато се води наблюдение) намаляване напрежението на магнитното поле.
Какви са шансовете, в близко време да видим смяна на магнитните полюси до напълно обратна полярност(тоест - северният магнитен полюс ще се намира на Южния полюс, и обратно)?
Съвременните GPS системи са изчислили новият магнитен Северен полюс. Той се намира почти директно на север от Канада, около остров Елсмир, което е доста далече от реалния Северен полюс.Ако се измерва в градуси, отклонението е примерно на 15 градуса от истинския север, а до сега скоростта на движение се увеличава.
Всъщност, какво означава това за нас? Споровете на учените са за нещо като единна теория. А те не се различават много от „историите на ужасите“ - от допускането, че Земята щяла да спре и всичко живо на нея да загине, до напълно спокойното „никой въобще нищо няма да забележи“.

Това, което е известно е, че магнитното поле на Земята периодично променя своята полярност. В дадения момент силовите линии на магнитното поле на южния полюс буквално „бягат“ към северния полюс, а точката в южното полукълбо пълзи надолу в северното.

Земята се е „забавила“ със смяната на полюсите

Как учените са определили, че планетата не веднъж е променяла своите полюси? Тази информация е била открита в планините и скалите - именно направлението на обкръжаващото магнитно поле, как те са се формирали, е дало възможност на изследователите да реконструират историята на тези промени. Според геолозите, за последен път полето се е „превъртяло“ преди 780 хиляди години(0,78 милиона). Предишните промени са били по много непоследователен график: 0,99; 1,07; 1,19; 1,2; 1,77 и 1,95 милиона години.
Оказва се, че характерния период между „обръщанията“ през последните няколко милиона години , е малко по-малък от 780 хиляди години.Но на много места и в миналото силовите линии са сочели на юг и посоката им била нагоре - в северното полукълбо и надолу - в южното полукълбо.
Истина ли е това? Симетричната структура на магнитните аномалии от двете страни на средно-океанските хребети ни дават непрекъснат запис на магнитните завъртания, продължаващи почти 200 милиона години. Това показва, че времето между завъртанията не се явява постоянно и се колебае от няколко стотин хиляди, до няколко милиона години. На практика може да се каже, че сега „завъртането“ се е забавило…. Както например в късния период креда - тогава преместването е продължило 40 милиона години, но е станало с прекъсвания.

Според представителите на геодинамичната теория, силата на магнитното поле на Земята се променя в течение на процеса на смяна на полюсите и то вероятно става тогава, когато колебанията в космическата конвекция на ядрото отслабнат и дипола се дестабилизира. Прогнозата е особено актуална, като се има предвид, че силата на магнитното поле на Земята непрекъснато се понижава с около 5% за 100 години. Измерването му е започнало от средата на 19 век и се знае, че за последните 200 години то е отслабнало с повече от 10%. А дали това е предпоставка за преместването? Информация за това учените черпят от … камъните, които показват, как са били намагнетизирани преди милиони години…

Изследвайки ги, учените са стигнали до извода, че промяната на полярността става тогава, когато полето се явява най-слабо. Малко по-малки са спадовете в интензивността на полето, когато са свързани с т.нар. „временни отмествания“ - периоди, когато изследванията на магнетичността са показали, че магнитните полюси просто са „бродели“ доста далече от географските полюси(както сега).Освен това геодинамичната теория предсказва, че отслабването на магнитното поле изглежда е свързано с нови процеси вътре в самото ядро на Земята. Интересното е, че полето в нашия период е било малко по-силно, отколкото в момента на последното „завъртане“, а това обяснява защо текущия интервал на полярност е по-дълъг.
Другият интересен детайл е, че по-рано полетата са били доста по-последователни при всяка промяна.Нивото на напрежение на полето за всяка промяна в полярността от една към друга, с времето се понижава от дясно на ляво.Всеки случай на промяна в крайна сметка се предшества от 20-40 хиляди години доста нерекъснат разпад на напрежението , последван от бързото му възстановяване след прехода.
Историята показва, че промяната на полюсите не е мигновено събитие. Геомагнитното ни поле ще отслабва и магнитните полюси ще започнат да „блуждаят“ в по-малки географски ширини. Възможно е даже да станат няколко! А този процес може да продължи години…


Реклама

Blog Archive

Statistics

eXTReMe Tracker

Интересното от живота, здраве, обзавеждане, хороскопи
Съвети за Вашето здраве - moeto-zdrave.blogspot.com
Училище за жени
За неизвестното
Женско Здраве
Пътешествие
Болести на стомаха

Back to TOP  

Web Analytics