ВРАТИ от ВРАТИ.net - Интериорни, Гаражни, Метални, Дворни

четвъртък, 13 май 2010 г.

Тайната на африканските племена – 2

Космологията на догоните


Ако тъждеството на По толо и Сириус В е трудно да се подложи на съмнение, то нещата с втория спътник на Сириус , наричан от догоните Еме йа толо съвсем не стои така. На съвременните астрономи такъв спътник не е известен. Но.. неговото съществуване се предполага! Интересна е представата на догоните, че По толо и Еме йа толо, правят един оборот около Сиги толо, примерно за едно и също време - 50 години, макар траекторията на Еме йа толо да е по- дълга.
От позицията на съвременната небесна механика такава орбита е изключително малко вероятна, ако въобще е възможна. Еме йа толо, твърдят догоните, е по-голяма от По толо, и е 4 пъти по- лека. Нея още я наричат „малкото Слънце на жените” - Йау наидаги.
Около нея се въртят 2 планети – Ара толо и Йу толо. Трябва да се отбележи, че догоните прекрасно различават звезда(толо), планети(толо таназе — букв. „движещи се звезди” и спътници(толо гонозе — «кръжащи звезди»).
Впрочем, да не бързаме да причисляваме догоните към исключителните астроноки. Колкото и да е странно, Слънчевата система при тях се състои само от 5 планети –Венера, Земя, Марс, Юпитер и очевидно Сатурн.
Догоните знаят, че Земята се върти около оста си и около Слънцето. Също така знаят, че Луната (Ие Пилу) е „суха и мъртва” и обикаля около Земята, Юпитер (Дана толо) има 4 спътника, а Сатурн (Йалу уло толо) - „постоянен ореол” - пръстен.
В същото време не им е известно за съществуването на външни планети и Меркурой, ако не го отъждествяват с Йазъ дало - звезда, която съпровожда Венера.
Догоните знаят, че звездите са отдалечени от Земята, а близко до нея е само Слънцето. Наричат Сириус „пъпа на света” и според тях той заеме главна роля в групата звезди, включващи съзвездието Орион и няколко близки (на небосвода) звезди.. Съвкупността от тези звезди съставлява „вътрешната система от звезди”, или „опората на основите на света”, непосредствено участваща в живота на Земята. „Външната система се състои от 2, по-далечни светила, които в по- малка степен се отразяват на човешкия живот.
Тази система образува „спирален земен свят” – Йалу Уло, който може да се наблюдава на небето като Млечния път – много ясно определение на нашата Галактика. Йалу Уло се върти около своята ос, минаваща през Полярната звезда и съзвездието Южен кръст.
Такива „спирални звездни светове” или според съвременната терминология – галактики, във Вселената са безкрайно много, а самата вселена е „безкарйна, но измерима”. Тя е населена с живи същества . На „другите земи” , според догоните живеят „рогати, опащати, крилати и пълзящи хора”,
Що се отнася до растенията, то на пример семената на тиквата и щавляка , преди да попаднат на Земята, „легнали на края на Млечния път и „покълнали в много светове на Вселената”.
„Бледният Лис” е герой на много цилки от митове и символизира засуха и безпорядък , и е в противоположност на Номо. Сред рисунките на догоните има например такава : „Лис се спуска в ковчег от звездата По”. На друга рисунка Слънцето и Сириус ( диаметъра на Сириус надвишава този на Слънцето) са съединени с крива, обикаляща всяко от светилата, подобно на трасе на космически полет.
Впрочем, не само Лис е дошъл на Земята с ковчег. Малко по- късно друг ковчег е донесъл на нашата планета Номо, които е изобразен от догоните като полу-човек, полу-змия, с гъвкави крайници без стави и с раздвоен език. Заедно с тях са дошли на Земята и предците на хората.
Този ковчег се е приземил след осемгодишно „люлеене” в небето, „вдигайки въздушен вихър с облаци от прах”.Хората, които в момента на спускането и удара при кацането видели блясъка на Сиги толо, присъствали при първия изгрев на Слънцето, което се издигнало от изток и от този момент осветило Вселената. Това описание до някаква степен също свидетелства за идване от системата на Сириус.

Реклама

Blog Archive

Statistics

eXTReMe Tracker

Интересното от живота, здраве, обзавеждане, хороскопи
Съвети за Вашето здраве - moeto-zdrave.blogspot.com
Училище за жени
За неизвестното
Женско Здраве
Пътешествие
Болести на стомаха

Back to TOP  

Web Analytics